Provincie Groningen

Boezemkade Eemskanaal, Baggerwerk Winschoterdiep en Dijkvakken Eemskanaal Zuidkade
 
Code:   2012-146
Datum Actie:   14-08-2012
Aanbestedingsdatum:   11-09-2012
Trefwoorden:   Aankondiging, eisen aan combinaties, referentiewerken


1.      Wij verzoeken u voortaan volledige aankondigingen te publiceren;

2.      Wij vragen u de verzwaarde eisen aan combinaties in te trekken;

3.      Wij stellen dat het tijdvak voor referentiewerken vijf jaar behoort te zijn;

4.      Wij zien graag dat u de eis inzake referentiewerken meer transparant formuleert.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf