Gemeente Schiedam

Nieuwbouw Kindcentrum De Wildestraat
 
Code:   2012-155
Datum Actie:   20-08-2012
Aanbestedingsdatum:   28-09-2012
Trefwoorden:   Omzeteis, eisen aan solvabiliteit en liquiditeitsratio, eis referentiewerken, looptijd opdracht, bereidheidverklaring tot het verstrekken van een bankgarantie


1.      Wij vragen u de omzeteis te halveren.

2.      Wij verlangen dat u de eisen inzake solvabiliteit en liquiditeit intrekt of aanpast.

3.      Wij vragen u de minimum omvang van de referentiewerken te verlagen tot 800
      m² bvo.

4.      Wij wijzen u op enkele tegenstrijdigheden ten aanzien van de looptijd van de
      opdracht.

5.      Wij verzoeken u de bereidheidverklaring tot het verstrekken van een
      bankgarantie niet bij inschrijving te vragen, maar binnen 7 dagen na een
      daartoe strekkend verzoek.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf