Hoogheemraadschap van Delfland

Rioolgemaal Scheveningen
 
Code:   2012-168
Datum Actie:   01-10-2012
Aanbestedingsdatum:   16-10-2012
Trefwoorden:   Aankondiging, Bankgarantie, Eis inzake combinaties en samenwerking met onderaannemers, Omzeteis, Gunningsformule, Kwaliteitsscores Omgevingsaspecten en Informatievoorziening, Kwaliteitsscore Duurzaamheid


1.      Wij merken op dat de eisen aan inschrijvers niet in de aankondiging zijn
      opgenomen;

2.      Wij vragen u de zekerheidsstelling terug te brengen tot 5% van de aanneemsom;

3.      Wij verzoeken u geen beperkingen op te leggen aan combinaties en
      onderaannemers;

4.      Wij vragen u de omzeteis te verifiëren;

5.      Wij signaleren dat de emvi-criteria een zeer beperkte invloed uitoefenen op de
      fictieve prijs;

6.      Wij verzoeken u de kwaliteitsscores omgeving en informatie transparanter neer
      te zetten;

7.      Wij constateren dat de kwaliteitsscore duurzaamheid een
      concurrentievervalsend effect kan sorteren en nadelig uitwerkt voor partijen die
      normaliter op deze opdrachten inschrijven.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf