Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

Vondelpaviljoen
 
Code:   2012-172
Datum Actie:   08-10-2012
Aanbestedingsdatum:   19-10-2012
Trefwoorden:   Tevredenheidsverklaringen referentieprojecten, Gunning,


1.      Wij verzoeken u af te zien van uw eigen format voor referentiewerken, omdat
      deze in strijd zijn met de voorschriften van proportionaliteit en objectiviteit;

2.      Wij herinneren u aan het beleid dat emvi-criteria dienen te worden toegepast en
      vragen u hiertoe alsnog over te gaan.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf