Provincie Friesland

Drachtsterweg
 
Code:   2012-173
Datum Actie:   16-10-2012
Aanbestedingsdatum:   14-12-2012
Trefwoorden:   CO2-certificaat individuele inlichtingen


1.      Wij adviseren u het criterium CO2 om te zetten in een ander gunningscriterium;

2.      Wij stellen dat het verplicht aanleveren van tussendocumenten en het verplicht
      deelnemen aan de tweede ronde voor individuele inlichtingen in strijd zijn met
      de rechtsregels.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf