Provincie Noord-Holland

N417 Ecoduct Zwaluwenberg
 
Code:   2013-004
Datum Actie:   11-12-2012
Aanbestedingsdatum:   10-01-2013
Trefwoorden:   Nota van inlichtingen, datum aanbesteding, beperking inschrijfkosten, model eigenverklaring inschrijvingsvereisten en uitsluitingsgronden, COC-certificaat, omzeteis, eis referentiewerken, verrekenprijzen


1.      Wij vragen u de gelegenheid voor het stellen van vragen te verruimen.

2.      Wij verzoeken u de aanbesteding een week uit te stellen.

3.      Wij vragen u te werken met een eigen verklaring en de verplichting tot het indienen van een
      stapel bewijsdocumenten ter inschrijving te doen vervallen.

4.      Wij signaleren dat bijlage 15 en 16 verouderd zijn en niet de actuele situatie beschrijven.

5.      Wij zien graag een verduidelijking van de gestelde eis inzake COC-certificering.

6.      Wij vragen u de omzeteis een meer algemeen karakter te geven.

7.      Wij verzoeken u de eis inzake referentiewerken te verduidelijken.

8.      Wij informeren naar de consequenties van het niet naleven van het voorschrift inzake de
      verrekenprijzen.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf