Hoogheemraadschap van Rijnland

Baggeren Bollenstreek Zuid
 
Code:   2013-014
Datum Actie:   05-03-2013
Aanbestedingsdatum:   11-04-2013
Trefwoorden:   Bereidstellingsverklaring van de bank, toepassing artikel 01.01.04 Standaard RAW Bepalingen 2005


1.      Wij verzoeken u verzoek de bereidheidverklaring tot het verstrekken van een bankgarantie
      de status te geven van een document dat desgevraagd na een daartoe strekkend verzoek
      moet worden ingeleverd.

2.      Wij adviseren u de toepassing van artikel 01.01.04 van de Standaard RAW-Bepalingen
      2005 te schrappen.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf