Gemeente Bergen

Preselectie Centrumplan Mooi Bergen Winkelkern
 
Code:   2013-035
Datum Actie:   08-05-2013
Aanbestedingsdatum:   29-05-2013
Trefwoorden:   Aankondiging, selectieleidraad, ontbreken emvi-criteria, omzeteis, solvabiliteit, eis referentiewerken, selectiecriteria, selectiecriterium


1.      Wij signaleren dat uw aankondiging niet in lijn is met de publicatievoorschriften;

2.      Wij vragen bevestiging dat het ARW 2012 wordt toegepast;

3.      Wij adviseren u de leidraad en de nota van inlichtingen op TenderNed te plaatsen;

4.      Wij maken bezwaar tegen het niet vermelden van de nadere EMVI-criteria;

5.      Wij informeren naar de grondslagen van de gestelde omzeteis;

6.      Wij vragen u de eis inzake solvabiliteit te schrappen;

7.      Wij stellen dat uw eisen inzake referentiewerken niet voldoen aan voorschriften 3.5.F en
      3.5.G van de Gids Proportionaliteit;

8.      Wij achten de puntentoekenning op referentiewerken in strijd met het gemeentelijk beleid;

9.      Wij menen dat de beoordeling van het selectiecriterium visie objectivering behoeft.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf