Gemeente Tholen

Rioolrelining
 
Code:   2013-045
Datum Actie:   17-06-2013
Aanbestedingsdatum:   10-07-2013
Trefwoorden:   Aankondiging, gunning op laagste prijs, clusteren en percelen, keuze procedure, uitsluitingsgrond faillissement/surseance van betaling, eigen verklaring, certificaat VCA, beoordeling inschrijvingsstaat, verkeersmaatregelen, V&G-plan


1.      Wij doen opgave van de omissies in uw aankondiging;

2.      Wij tekenen bezwaar aan tegen uw (motivering van uw) keuze voor gunning op laagste prijs;

3.      Wij vragen u of de markt is geraadpleegd over uw besluit geen percelen te formeren;

4.      Wij wensen te vernemen of de keuze voor de openbare procedure gerechtvaardigd is;

5.      Wij attenderen u op het gewijzigde regime inzake de non-faillissementsverklaring;

6.      Wij vragen u de eigen verklaring aan te vullen;

7.      Wij informeren naar de status van het certificaat VCA;

8.      Wij adviseren u de tekst inzake de beoordeling van de inschrijvingsstaat aan te passen;

9.      Wij signaleren dat onvoldoende informatie is gegeven inzake verkeersmaatregelen;

10.  Wij stellen dat uw V&G-plan onvoldoende project specifiek is.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf