Gemeente Den Haag

Neherkade
 
Code:   2013-048
Datum Actie:   18-06-2013
Aanbestedingsdatum:   18-06-2013
Trefwoorden:   Aankondiging, aantal referetiewerken, omvang referentiewerken, certificaat ISO 14001, omzeteis, garantieverklaring van de moederonderneming


1.    Wij wijzen op een aantal tekortkomingen in uw aankondiging;

2.    Wij verlangen een volledige opgave van de nadere gunningscriteria;

3.    Wij vragen u toe te staan dat een referentiewerk kan worden gebruikt voor het aantonen van
     meerdere kerncompetenties;

4.    Wij verzoeken u de minimumeis referentiewerken te ijken aan de 60% norm;

5.    Wij zien graag dat u de eis ISO 14001 schrapt;

6.    Wij menen dat uw motivering van de keuze een omzeteis te stellen niet toereikend is;

7.    Wij stellen dat de factor tijd beter met gunningscriteria kan worden gewaarborgd;

8.    Wij beschouwen de garantieverklaring van de moederonderneming naast een bankgarantie als
     een dubbele, en daarmee, niet toelaatbare eis.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf