Gemeente Loppersum

Herinrichting Stedum fase 1
 
Code:   2013-061
Datum Actie:   31-07-2013
Aanbestedingsdatum:   19-09-2013
Trefwoorden:   Toepasselijkheid reglement, aankondiging, eigen verklaring, uitsluitingsgronden,bestuurdersverklaring model K, gunning op laagste prijs, termijn van gestanddoening, zekerheid, V&G-plan ontwerpfase, verkeersmaatregelen


1.      Wij signaleren dat u het ARW 2005 toepast in plaats van het ARW 2012;

2.      Wij doen opgave van de onderdelen die ontbreken in de aankondiging;

3.      Wij verlangen dat u de bewijsstukken van de winnende inschrijver opvraagt en controleert;

4.      Wij treffen twee verschillende teksten inzake uitsluitingsgronden;

5.      Wij informeren naar de bestuurdersverklaring model K;

6.      Wij vragen u te gunnen op economisch meest voordelige inschrijving;

7.      Wij vragen u de gestanddoeningstermijn te doen aansluiten op de startdatum;

8.      Wij maken bezwaar tegen het stellen van een zekerheid van 10%;

9.      Wij constateren dat het V&G-plan ontwerpfase niet voldoet aan de wettelijke vereisten;

10.  Wij wijzen u op het ontbreken van tekening OML-001.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf