Gemeente Apeldoorn

Verdubbeling Zutphensestraat
 
Code:   2013-103
Datum Actie:   09-10-2013
Aanbestedingsdatum:   30-10-2013
Trefwoorden:   zie brief


1.      Wij stellen het selectiecriterium inzake aanbrengen geluidsreducerend asfalt ter discussie

2.      Wij zien het selectiecriterium omgevingsmanagement graag losgekoppeld van het type werk

3.      Wij geven aan dat de inrichting van de selectiecriteria nadelig uitwerken op de kansen voor
      het MKB

4.      Wij stellen voor dat u de procedure omzet naar een openbare aanbesteding

5.      Wij vragen u om een duidelijke opgave van de nadere emvi-criteriaDe aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf