Gemeente Haaren

BS Haaren en MFA Helvoirt
 
Code:   2013-104
Datum Actie:   11-10-2013
Aanbestedingsdatum:   01-11-2013
Trefwoorden:   Selectie gegadigden, omzeteis, bereidheidverklaring tot het verstrekken van een bankgarantie, eis referentiewerken, selectiecriteria, opdracht tot bestekwijziging


1.      Wij waarschuwen u voor het risico dat 1 gegadigde beide opdrachten wint;

2.      Wij vragen u waarom beide werken een identieke omzeteis hebben;

3.      Wij verzoeken u alleen een bereidheidverklaring bankgarantie te vragen van degene aan wie
      u voornemens bent het werk te gunnen;

4.      Wij adviseren u de STABU-verwijzing door te halen in de eis referentiewerk;

5.      Wij vragen u de categorie “basisonderwijs” in het onderdeel “eigenschappen” te verruimen;

6.      Wij zien graag een heroverweging van de aangepaste bepaling inzake bestekwijzigingen.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf