Staatsbosbeheer

Herinrichting Oostvaardersveld
 
Code:   2014-033
Datum Actie:   18-04-2014
Aanbestedingsdatum:   03-04-2014
Trefwoorden:   Laagste prijs, Vergunning,Eis ervaring hoofduitvoerder,V&G plan, Verkeermaatregelen


1.    Wij verzoeken u de beslissing op laagste prijs te gunnen te herzien.

2.    Wij ontraden u om te aanbesteden zolang geen zekerheid bestaat over de 
    vergunningen.

3.    Wij verzoeken u de eis aan de uitvoerder te schrappen.

4.    We verzoeken u het V&G-plan meer concreet en project specifiek te maken.

5.    Wij informeren naar de rol van de wegbeheerder bij het treffen van
     verkeersmaatregelen.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf