Gemeente De Bilt

Herinrichting Burgemeester van Heemstrakwartier
 
Code:   2014-050
Datum Actie:   25-06-2014
Aanbestedingsdatum:   06-06-2014
Trefwoorden:   Aankondiging,Keuze voor de openbare aanbesteding,Omzeteis,Verzwaarde omzeteis bij inschrijving in combinaties,Eis referentiewerken,Gunning op laagste prijs,Afwijkingen op de UAV 2012/Voorschrijven van merken,Verkeersmaatregelen,Inschrijvingsbiljet


1. Wij wijzen u op de vele tekortkomingen in uw aankondiging. 2. Wij verzoeken u te verifiëren of de keuze voor openbaar aanbesteden proportioneel is. 3. Wij verlangen de intrekking van de omzeteis en de verzwaarde omzeteis aan combinaties. 4. Wij maken bezwaar tegen de gestelde eis inzake referentiewerken. 5. Wij plaatsen een kritische opmerking bij uw motivering van de gunning op laagste prijs. 6. Wij signaleren dat wordt afgeweken van uw beleid de UAV 2012 integraal toe te passen. 7. Wij doen u de suggestie de merken die u verplicht wilt voorschrijven zelf in te kopen. 8. Wij informeren naar de rol van de wegbeheerder bij het treffen van verkeersmaatregelen. 9. Wij wijzen u op een abuis in het verstrekte inschrijvingsbiljet.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf