RDW

EA Realisatiefase Renovatie RDW Veendam
 
Code:   2014-054
Datum Actie:   02-07-2014
Aanbestedingsdatum:   18-06-2014
Trefwoorden:   Keuze van selectiecriteria,gunningscriteria,Percelen,Omgevingsvergunning


1.Wij signaleren dat de methode van selecteren schadelijk is voor de kansen van het MKB. 2.Wij verzoeken u de gunningscriteria op voorhand kenbaar te maken. 3.Wij vragen u extra ruimte te vinden voor kleinere opdrachten ten behoeve van het MKB. 4.Wij informeren naar de stand van zaken met betrekking tot de omgevingsvergunnig.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf