Provincie Limburg

Reconstructie N277-N275-N562 Rotonde Halfweg
 
Code:   2014-080
Datum Actie:   15-08-2014
Aanbestedingsdatum:   24-09-2014
Trefwoorden:   Eis referentiewerken, gunning op emvi


1. Wij vragen u de eis inzake de gevraagde referentiewerken te verduidelijken. 2.Wij adviseren u een motivering te geven voor het niet opdelen van de opdracht in percelen. 3. Wij vragen u te bezien of u de emvi-paragraaf concreter kunt maken. 4.Wij attenderen u op tegenstrijdige informatie inzake de weging van het plan van aanpak.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf