Gemeente Scherpenzeel

Schoonwatertracé Noord Fase 4
 
Code:   2014-083
Datum Actie:   09-09-2014
Aanbestedingsdatum:   02-10-2014
Trefwoorden:   Drempelwaarde, voorgeschreven merken, laagste prijs, omzeteis


1. Wij verzoeken u te verifiëren of de juiste procedure is gekozen. 2. Wij merken op dat de drempelwaarden in uw beleidsdocument in sterke mate afwijken van de voorschriften in de Gids Proportionaliteit. 3. Wij wijzen u op het verbod op het voorschrijven van merknamen. 4. Wij signaleren dat gunnen op laagste prijs strijdig is met uw aanbestedingsbeleid. 5. Wij vragen u de omzeteis te schrappen.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf