Provincie Noord-Holland

Reconstructie N203 Wormerveer
 
Code:   2014-088
Datum Actie:   01-10-2014
Aanbestedingsdatum:   27-10-2014
Trefwoorden:   emvi, relatieve scores, voorbehouden gunning


Wij verzoeken u met klem om op het onderdeel prijs een zuivere score toe te passen, die recht doet aan de werkelijke verschillen tussen de onderscheidene inschrijvingen.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf