Provincie Zeeland

Onderhoudsbestek Provinciale (parallel) wegen en fietspaden
 
Code:   2014-098
Datum Actie:   10-11-2014
Aanbestedingsdatum:   12-11-2014
Trefwoorden:   Werk of dienst, tijdvak referentiewerken, clusteren/percelen, penvoerder combinatie


1. Wij signaleren dat u de opdracht vermoedelijk niet op een juiste wijze heeft aangekondigd. 2. Wij verzoeken u na te gaan of de keuze voor de openbare procedure terecht is. 3. Wij stellen dat het tijdvak voor referentiewerken 2 en 3 vijf jaar behoort te zijn. 4. Wij missen uw motivering(en) voor uw keuze de opdracht niet in percelen op te delen. 5. Wij verlangen dat u de voorwaarden aan de penvoerder van de combinatie intrekt.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf