Rijkswaterstaat

Meerjarig onderhouden Areaal West-Nederland-Zuid
 
Code:   2014-110
Datum Actie:   10-12-2014
Aanbestedingsdatum:   19-01-2015
Trefwoorden:   emvi-criteria, percelen, CPV-codes


1. Wij vragen u opgave te doen van de emvi-criteria; 2. Wij verzoeken u een aantal relevante CPV-codes toe te voegen; 3. Wij missen de redenen om deze opdracht niet in percelen op te delen en een afweging ten aanzien van de positie van MKB-ondernemingen dienaangaande.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf