Gemeente Gulpen-Wittem

OMOP onderhoud sportvelden
 
Code:   2015-003
Datum Actie:   07-01-2015
Aanbestedingsdatum:   27-01-2015
Trefwoorden:   inlichtingen, referentiewerken, bankgarantie, inkoopnota


1. Wij verlangen dat u de gelegenheid tot het stellen van vragen heropent. 2. Wij wijzen u op het voorschrift dat 1 referentiewerk per kerncompetentie mag worden gevraagd. 3. Wij stellen de omvang van de referentieprojecten ter discussie. 4. Wij vragen u de bankgarantie te stellen op 5% van de geprognotiseerde jaaromzet. 5. Wij informeren naar de inhoud en de status van de inkoopnota 2014.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf