Hevo

Nieuwbouw IJsselcollege
 
Code:   2015-012
Datum Actie:   15-01-2015
Aanbestedingsdatum:   04-02-2015
Trefwoorden:   Omzeteis, financiële ratio's, referentiewerken, laagste prijs


1. Wij achten het disproportioneel dat u vijf eisen stelt aan de financiële draagkracht. 2. Wij signaleren dat u geen motiveringen heeft verstrekt ten aanzien van de omzeteis en de financiële kengetallen. 3. Wij wijzen u op het voorschrift dat 1 slechts referentiewerk per kerncompetentie mag worden gevraagd. 4. Wij adviseren u de keuze voor gunning op laagste prijs te heroverwegen.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf