Haven Amsterdam

Reconstructie ventweg Basisweg en Moezelhavenweg
 
Code:   2015-016
Datum Actie:   25-01-2015
Aanbestedingsdatum:   06-03-2015
Trefwoorden:   Omzeteis, referentiewerken, 30% zelf uitvoeren


1. Wij vragen u de omzeteis te schrappen. 2. Wij verzoeken u niet meer dan 1 referentiewerk per kerncompetentie te vragen. 3. Wij vragen u de periode van het referentiewerk "aanleg van wegen met bitumineuze verhardingen" op 5 jaar te stellen. 4. Wij vragen u de eis van 30% zelf uitvoeren te schrappen.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf