Gemeente Simpelveld

Reconstructie Dorpstraat-Oranjeplein
 
Code:   2015-024
Datum Actie:   13-02-2015
Aanbestedingsdatum:   26-02-2015
Trefwoorden:   Gestanddoeningstermijn, uitvoeringstermijn


Wij vragen u de gestanddoeningstermijn in te korten en onze suggestie inzake het loskoppelen van (een deel van) fase 1 in overweging te nemen. Deze maatregelen dragen bij aan uw belang van een tijdige start van de werkzaamheden en vergroten de animo tot inschrijven.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf