Gemeente Raalte

Sportcentrum Nieuw Tijenraan
 
Code:   2015-028
Datum Actie:   20-02-2015
Aanbestedingsdatum:   13-03-2015
Trefwoorden:   Financiële eisen, visie maatschappelijke betrokkenheid, selectiecriteria


1. Wij informeren naar de status van de jaarrekeningen en accountantsverklaringen. 2. Wij maken bezwaar tegen het indienen van Graydon-rapporten en de eis PD-rating. 3. Wij vragen u alleen een bereidverklaring bankgarantie te verlangen van de winnaar van de aanbesteding (en voor deze fase een minder dure verklaring te vragen). 4. Wij verzoeken u de hoogte van de bankgarantie te stellen op maximaal 5% van de geraamde waarde voor de ontwerp- en bouwwerkzaamheden. 5. Wij adviseren u het vragen om concrete voorstellen inzake maatschappelijke betrokkenheid te verplaatsen naar de inschrijvingsfase. 6. Wij tekenen aan dat uw selectiematrix schade toebrengt aan de kansen tot toetreding van het MKB. 7. Wij achten het wenselijk dat u de puntentoekenning selectiematrix transparanter maakt.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf