Gemeente Menameradiel

Riolering en herinrichting Berltsum-Zuid
 
Code:   2015-040
Datum Actie:   20-03-2015
Aanbestedingsdatum:   16-04-2015
Trefwoorden:   Verbod beroep op derden, Inschrijvingsstaat, Meerwerk, Voorgeschreven merken


1. Wij dringen aan op het rectificeren van het verbod om een beroep op derden te doen. 2. Wij merken op dat het niet toegestaan is prijzen in de inschrijfstaat te doen aanpassen. 3. Wij maken bezwaar tegen de aannemersvergoeding bij meerwerk en bestekwijzigingen. 4. Wij signaleren dat u merknamen voorschrijft zonder gelijkwaardige fabricaten toe te staan.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf