Woonvisie Ridderkerk

Bouw- en woonrijp maken Centrum West Ridderkerk
 
Code:   2015-042
Datum Actie:   25-03-2015
Aanbestedingsdatum:   12-04-2015
Trefwoorden:   omzeteis, SROI, keuze procedure


1. Wij informeren naar de status van bijlage 4 en wijzen u op de tegenstrijdigheid van deze bijlage met de eisen die in de selectieleidraad zijn gesteld. 2. Wij verzoeken u aan te geven of een social return verplichting zal worden ingesteld. 3. Wij vragen uw aandacht voor de kans dat lokale/regionale bedrijven een uitnodiging tot inschrijven mislopen als gevolg van uw keuze voor de niet-openbare procedure.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf