Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaa

Baggeren watergangen Krimpenerwaard
 
Code:   2015-051
Datum Actie:   09-04-2015
Aanbestedingsdatum:   16-04-2015
Trefwoorden:   Voorlopig plan van aanpak


Wij verzoeken u alsnog akkoord te gaan met het gedane voorstel het voorlopig plan van aanpak alleen op te vragen bij de inschrijver die in aanmerking komt voor de gunning.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf