Gemeente 's-Hertogenbosch

Renovatie kunstgrasveld sportkamp Maliskamp
 
Code:   2015-069
Datum Actie:   29-05-2015
Aanbestedingsdatum:   04-06-2015
Trefwoorden:   percelen, varianten, termijnen, plan van aanpak, inhouding


1. Wij merken op dat uw percelen varianten van de aanbesteder zijn. 2. Wij informeren naar de reden(en) dat u 2 opdrachten plaatst op 1 inschrijving. 3. Wij vragen u te borgen dat de voorgeschreven onderaannemer geen invloed uitoefent op de concurrentiepositie van de inschrijvers. 4. Wij signaleren dat uw inschrijvingstermijn vier dagen korter is dan het toegestane minimum. 5. Wij wijzen u op tegenstriidige datums inzake de gunning en de start van het werk. 6. Wij stellen dat uw gestanddoeningstermijn niet in lijn is met uw startdatum. 7. Wij adviseren u geen uitgebreid plan van aanpak te vragen aan alle inschrijvers. 8. Wij missen uw motivering voor de keuze voor gunnen op de laagste prijs. 9. Wij verzoeken u de bepaling inzake 10% inhouding te herzien.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf