Gemeente Woerden

Herinrichting Dorpsstraat Harmelen
 
Code:   2015-070
Datum Actie:   01-06-2015
Aanbestedingsdatum:   16-06-2015
Trefwoorden:   laagste prijs of emvi, referentiewerken, CO2-prestatieladder, 403-verklaring, keuze procedure


1. Wij wijzen u op een tegenstrijdigheid in teksten inzake de keuze voor laagste prijs of emvi. 2. Wij bepleiten het toepassen van hoeveelheden bij de gevraagde referentiewerken. 3. Wij vragen u het CO2 bewust certificaat niet als vakbekwaamheidseis te gebruiken. 4. Wij verzoeken u de “403-verklaring” in de juiste context te gebruiken. 5. Wij merken op dat de slotparagraaf op blad 17 niet alleen voor holdings dient te gelden. 6. Wij geven u in overweging dit werk openbaar aan te besteden zonder voorafgaande selectie. 7. Wij zien graag dat uw gemeente de aanmeldingen digitaal ontvangt.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf