Gemeente Lansingerland

Raamovereenkomsten Onderhoud groen
 
Code:   2015-082
Datum Actie:   24-06-2015
Aanbestedingsdatum:   08-07-2015
Trefwoorden:   EMVI-criteria, aanmelding, bereidheidsverklaring bank, referentiewerk, formulieren


1. Wij verzoeken u opgave te doen van de EMVI-criteria die u gaat toepassen. 2. Wij maken bezwaar tegen het verlangen van diverse bewijsdocumenten bij de aanmelding. 3. Wij vragen u de bereidheidsverklaring bankgarantie door te schuiven naar het tijdstip dat u weet aan wie u voornemens bent de percelen te gunnen. 4. Wij informeren naar de reden dat u wilt weten of referentieprojecten zijn gegund op laagste prijs of op emvi. 5. Wij doen u de suggestie gegadigden gelegenheid te geven om een voorkeur voor perceel op te geven in de aanmeldingsbrief.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf