Gemeente Veldhoven

Reconstructie Kempenbaan west en aanleg aansluiting A67
 
Code:   2015-086
Datum Actie:   15-07-2015
Aanbestedingsdatum:   31-07-2015
Trefwoorden:   Loten, emvi-criteria, Europees, typologie wegen


1. Wij verzoeken u geen loting toe te passen. 2. Wij vragen u een definitieve opgave te doen van de emvi-criteria die u gaat toepassen. 3. Wij adviseren u enkele eisen minder specifiek Nederlands te maken. 4. Wij doen u de suggestie om eisen A, E en F ruimer te formuleren.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf