Provincie Gelderland

Traject Gietelo - Stenenkamer
 
Code:   2015-096
Datum Actie:   07-08-2015
Aanbestedingsdatum:   27-08-2015
Trefwoorden:   emvi of laagste prijs


U gebruikt afwisselend de kwalificaties laagste prijs en emvi.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf