Provincie Gelderland

UAVgc Veluwe en Vallei
 
Code:   2015-098
Datum Actie:   11-08-2015
Aanbestedingsdatum:   07-09-2015
Trefwoorden:   dialoog, clusteren, emvi-criteria, draagkracht


1. Wij wijzen u op de restricties inzake het toepassen van de concurrentiegerichte dialoog bij Europese aanbestedingen. 2. Wij treffen geen motivering van uw beslissing om opdrachten samen te voegen en niet in percelen op te delen. 3. Wij verzoeken u opgave te doen van de EMVI-criteria die u gaat toepassen. 4. Wij signaleren dat uw eis G2 niet voldoende transparant is. 5. Wij adviseren u “of gelijkwaardig” toe te voegen aan de eis UAV-GC. 6. Wij vragen u de tekst inzake het selectiecriterium Ervaring met integrale opdrachten ietwat aan te passen.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf