Waterschap Scheldestromen

RWZI Breskens
 
Code:   2015-102
Datum Actie:   23-09-2015
Aanbestedingsdatum:   01-10-2015
Trefwoorden:   Afwijken van UAV-GC, dubbele zekerheidsstelling, risico bodem


Klacht: Afwijken van UAV-GC 2005 Gevraagd resultaat: Integraal toepassen van de UAV-GC 2005 Klacht: Artikel 16.2 basisovereenkomst is een disproportionele contractvoorwaarde Gevraagd resultaat: Intrekken van artikel 16.2 basisovereenkomst Verzoek om verduidelijking: Status paragraaf 13 UAV-GC 2005 Gevraagd resultaat: Bevestiging dat paragraaf 13 UAV-GC 2005 van toepassing is, aanpassing van annex XI en intrekking artikel 19 basisovereenkomst


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf