TU Eindhoven

Renovatie Hoofdgebouw
 
Code:   2015-122
Datum Actie:   15-12-2015
Aanbestedingsdatum:   11-01-2016
Trefwoorden:   emvi-criteria, bankgarantie, bereidheidverklaring


Klacht: de nadere emvi-criteria zijn onvoldoende concreet beschreven Gevraagd resultaat: beschrijf de kwaliteitsaspecten die u gaat uitvragen Klacht: de gevraagde bankgarantie wijkt af van de UAV-GC Gevraagd resultaat: schrap de voorwaarde “direct opeisbaar onvoorwaardelijk” Klacht: het vragen van een bereidheidverklaring bankgarantie is disproportioneel Gevraagd resultaat: Vraag dit uitsluitend aan de winnaar van de aanbesteding


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf