Rijksmuseum

Bouwkundig onderhoud
 
Code:   2016-022
Datum Actie:   18-02-2016
Aanbestedingsdatum:   14-02-2016
Trefwoorden:   aankondiging, EMVI-criteria, referentiewerken


Klacht: fout in aankondiging Gevraagd resultaat: aankondiging als werk benoemen Klacht: de EMVI-criteria zijn niet vermeld Gevraagd resultaat: verduidelijken Verzoek om inlichtingen: minimumeis of selectiecriterium Gevraagd resultaat: schrappen of toelichten Klacht: het stellen van minimaal twee referentieopdrachten is disproportioneel Gevraagd resultaat: Sta toe dat 1 referentieopdracht wordt ingediend met alle gevraagde competenties


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf