Hevo

Onderhoud schoolgebouwen CVO Groep
 
Code:   2016-027
Datum Actie:   07-03-2016
Aanbestedingsdatum:   21-03-2016
Trefwoorden:   financiële ratio's, bankgarantie, binding met regio, selectiecriteria


Klacht: de financiële eisen aan inschrijvers zijn disproportioneel Gevraagd resultaat: schrappen Verzoek om inlichtingen: bankgarantie Gevraagd resultaat: verduidelijking van de verplichting Klacht: de eis minimaal 3 FTE werknemers binnen 50 km is strijdig met het gelijkheidsbeginsel Gevraagd resultaat: doorhaling van de eis Klacht: de selectiecriterium Maatschappelijk verantwoord ondernemen is discriminerend Gevraagd resultaat: hanteer een andere wijze van selecteren Verzoek om inlichtingen: het selectiecriterium Ervaring met werkzaamheden van vergelijkbare projecten is onvoldoende transparant Gevraagd resultaat: toelichting op de kwalificaties in de scoringsmethodiek Verzoek om aanpassing: selectiemethode projectbeheersing Gevraagd resultaat: toepassen als emvi-criterium


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf