Gemeente Amstelveen

Schilderwerk en Conserveringswerkzaamheden
 
Code:   2016-029
Datum Actie:   15-03-2016
Aanbestedingsdatum:   07-04-2016
Trefwoorden:   omzeteis, keuze procedure, selectiecriteria, emvi-criteria, verzekering, ARW 2012


Klacht: de gestelde omzeteis is niet gemotiveerd, te hoog en onnodig Gevraagd resultaat: schrappen (en vervangen door een andere opzet) Klacht: keuze procedure Gevraagd resultaat: optrekken grenswaarde Klacht: het selectiecriterium locatie vestiging is discriminerend Gevraagd resultaat: doorhaling van het selectiecriterium Klacht: ontbreken gunningscriteria Gevraagd resultaat: opnemen gunningscriteria door middel van rectificatie Verzoek om inlichtingen: verzekering met een dekking van € 1.000.000 Gevraagd resultaat: verlaag de dekking naar een passend bedrag Verzoek om inlichtingen: referentiewerk monumentaal pand Gevraagd resultaat: schrappen of verlagen minimale omzet Verzoek om inlichtingen: selectiecriterium opname of advisering Gevraagd resultaat: verduidelijken Verzoek om inlichtingen: aantal gegadigden Gevraagd resultaat: verduidelijken Verzoek om inlichtingen: ARW 2012 Gevraagd resultaat: bevestigen dat het ARW 2012 van toepassing is


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf