Hevo

Verbouw van Het Groene Woud Middelburg
 
Code:   2016-041
Datum Actie:   02-05-2016
Aanbestedingsdatum:   12-05-2016
Trefwoorden:   emvi, bereidverklaring, financiële rato, referentiewerken, selectiecriteria,


Klacht: de aankondiging bevat een onjuist gunningscriterium Gevraagd resultaat: rectificeren Verzoek om inlichtingen: bankverklaring of bereidheidverklaring afgeven bankgarantie Gevraagd resultaat: bevestiging dat u een bankverklaring vraagt Klacht: eisen nettowinst, solvabiliteit en liquiditeit zijn niet gemotiveerd Gevraagd resultaat: eisen nettowinst schrappen, eisen solvabiliteit en liquiditeit motiveren Klacht: eis tijdvak referentiewerken is te kort Gevraagd resultaat: rectificatie Klacht: puntentoekenning selectiecriterium waarde van de opdracht is disproportioneel Gevraagd resultaat: waardeer alleen de afwijking naar beneden Klacht: beschrijving van de werkmethode is disproportioneel Gevraagd resultaat: schrappen


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf