Waterschap Scheldestromen

Dijkversterkingswerken Schouwen-Duiveland
 
Code:   2016-045
Datum Actie:   24-05-2016
Aanbestedingsdatum:   14-06-2016
Trefwoorden:   EMVI of Laagste prijs, voorgeschreven prijzen, combinaties


Verzoek om inlichtingen: EMVI of laagste prijs Gevraagd resultaat: motiveer waarom op laagste prijs is aanbesteed Verzoek om inlichtingen: voorgeschreven prijzen Gevraagd resultaat: pas de bandbreedtes aan indien de markt daarom vraagt Verzoek om inlichtingen: referentie-eisen van de combinaties Gevraagd resultaat: de norm van 25% laten vervallen


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf